rysuj z nami !- Rysownia

Zasady organizacyjne w pracowniach:

  • opłata pobierana jest do przodu za cztery zajęcia, uczestnik zapisując się do wybranej grupy ma swój indywidualny czas rozliczeniowy – od momentu przystapienia do grupy. Opłaty w Rysowni nie sa naliczane miesięcznie, tylko stale co 4 zajęcia niezaleznie od miesięcy kalendarzowych;
  • pracownia nie nalicza opłat za zajęcia w terminach wycofanych z grafiku zajęć;
  • zajęcia można odrabiać- zapisując się na odrabianie zajęć (po opuszczeniu wybranych zajęć- nie przed ) do wybranej bliźniaczej grupy wiekowej poprzez panel active now lub sms za zgodą pracowni. W roku szkolnym jest okreslona liczba zajęć do odrobienia(4) w przypadku dłużych chorób lub nieobecności prosimy o kontakt możemy wyłączyc caly blok zajęć z konieczności opłaty. Nieodrobione zajęcia przepadają. Zajęć nie odrabiamy w grupie zapisowej, oraz nie odrabiamy przychodząc do swojej grupy w okresie wypowiedzenia, Nieodrobione zajęcia przepadają.
  • zapis do pracowni i wysłanie formularza jest jednoznaczny z akceptacją umowy i regulaminu, podczas wypełniania danych jest to warunek konieczny do wysłania zgłoszenia;
  • wypowiedzenie umowy odbywa się pisemnie najlepiej mailem rysownia@rysownia.pl- okres wypowiedzenia 30 dni, w tym czasie uczestnik może chodzić na zajęcia wtedy opłata 100% gdy uczestnik nie chodzi podczas okresu wypowiedzenia opłata 50%;
  • nie zgłoszenie wypowiedzenia jest równoznaczne z naliczaniem opłaty za kolejne dwa bloki zajęć, pracownia skreśla z listy uczestnika z zadłużeniem 2 bloków zajęć, stan konta pozostaje minusowy do czasu uregulowania- tzn. jeśli uczestnik kiedykolwiek wróci do pracowni wpierw musi uregulować stan salda- dopiero wówczas przyjmujemy zapis;
  • zniżka i rabaty przysługują osobom uczestniczącym od września do czerwca, wypisanie w trakcie roku szkolnego powoduje brak zniżek na kolejne zajęcia; zniżki z tytułu kontynuacji przydzielamy po spełnieniu warunków dodatkowych (wysyłanych na maila) uczestnik sam nie nalicza zniżki;
  • nieuregulowanie stanu opłat w okresie wypowiedzenia równoznaczne jest z minusowym saldem uczestnika, o czasu uregulowania opłat;
  • uczestnik może korzystać z zajęć wyłącznie po dokonaniu opłaty- pracownia zastrzega sobie możłiowości odmowy uczestnictwa w zajęciach osobom zalegającym z opłatami;

rysuj z nami!

profesjonalne kursy rysunku, malarstwa, grafiki, przygotowanie do szkół i uczelni artystycznycych.

log in - active now
kontakt

Wrocław :

1. Szymanowskiego 9

         konto : 35 1140 2004 0000 3702 5899 7635

2. Biskupia 4 b

          konto:  42 1140 2004 0000 3102 7981 1287

3. Ostrów Wilekopolski

         konto: 41 1020 5242 0000 2102 0265 0687© rysownia polska 2024 wszelkie prawa zastrzeżone